Van A tot Zyp

Hier vindt u de schoolgids. In de schoolgids vindt u vooral praktische informatie over onze school. Onderwijskundige onderwerpen worden kort behandeld in de schoolgids. De schoolgids is ingedeeld van A tot Z. Op deze manier vindt u snel de informatie die u nodig heeft. De schoolgids is mede namens de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.