Wie we zijn?  

Wij zijn een buitengewone school met een groene en rijke leeromgeving waar kinderen zich veilig en fijn voelen, nieuwsgierig zijn en op een prettige manier samen werken, leren en spelen. Wij gaan uit van de kracht van elk kind. Wij hebben het leren zo vormgegeven dat zij zich naar eigen mogelijk - heden kunnen ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige volwassenen met respect voor elkaar en de omgeving.

De wereld om osn heen staat centraal en vertalen wij naar een buitengewoon rijke leeromgeving waarin iedere leerling wordt uitgedaagd. 

Wij stellen de wereld om ons heen centraal en vertalen deze naar een buitengewoon aanbod en buitengewone activiteiten die onze leerlingen uitdagen om een volgende stap te zetten.

Ieder kind is buitengewoon!

Op De Zyp willen wij uit de kinderen halen wat er in zit, vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen.

Wij zorgen voor balans tussen inspanning en ontspanning, tussen moeten en mogen en tussen willen en kunnen. Wij maken kinderen eigenaar van hun leerproces en ondersteunen kinderen waar nodig.

Samen komen we tot buitengewone prestaties! 

Op De Zyp gaan wij uit van de eigen kracht, motivatie, en creativiteit van kinderen. Wij maken gebruik van deze vaardigheden om hen succeservaringen op te laten doen.

Wij geven les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Leren leren en sociaal emotioneel leren zien wij als de rode draad binnen ons onderwijs en daarom organiseren wij samen leren en samen werken. Samen kun je meer.

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen maximale kansen hebben wanneer zij basisvaardigheden
beheersen op een breed vlak.

Er is op onze school veel aandacht voor basisvaardigheden als Rekenen, Lezen en Spelling. Dit wordt op een convergente wijze aangeboden. Het lesaanbod van onze school is zo ingericht dat iedere leerling hiervan kan profiteren.  

Wij beschouwen de samenwerking met ouders/verzorgers en externen voorwaardelijk om een kind te laten leren.

Buitengewone ontwikkelingen!

Wij staan open voor verandering en verbetering. Wij zijn een team dat continu onderzoekt en in gesprek is over het beste onderwijs aan onze kinderen.
Wij nemen kennis van vernieuwende didactische en pedagogische ontwikkelingen en passen die, waar deze ons onderwijs verbeteren, toe.

Wij leren van onze fouten en op basis hiervan zetten wij onze vervolgstappen.

Een buitengewoon team!

Wij zijn één team met één visie op buitengewoon onderwijs, waarbij vaste en duidelijke afspraken belangrijk zijn. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

Wij hebben vertrouwen in elkaar en spreken elkaar respectvol aan.

 

De groepen 1 tot en met groep 4 bevinden zich in ons gebouw aan de Peter van Anrooylaan nr. 3. (PvA) Tel.nr. 026 - 4422401. De groepen 5 t/m 8 bevinden zich in het gebouw aan de Eduard van Beinumlaan nr. 28. (EvB) Tel. nr. 026 - 4431281

Wij zijn onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren).

Deze informatie kunt u teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl