De school beschouwt haar omgeving als buitengewoon en wil deze centraal stellen. Hiervoor zet De Zyp steeds meer in op buitengewoon stimulerende en activerende werkvormen zoals de inzet van een schooltuin, buitenlessen, kweekbakken ed.  die leerlingen "aanzetten".

Buitenlessen

De omgeving van de Zyp , zoals het schoolplein, park Zypendaal etc. nodigen uit om te onderzoeken, verkennen, spelen en leren.  Door regelmatig buitenlessen te geven of "buiten" les te krijgen, willen wij onze leerlingen actiiveren.  Uit onderzoek blijkt dat kinderen cognitief meer leren en leerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas en zijn taakgerichter.

De Zyp zal haar visie op Buitengewoon leren de komende periode verder vormgeven om zo het verschil voor alle leerlingen te blijven maken.