Op onze school functioneert een ouderraad, die zich als vertegenwoordiging van de ouders bezighoudt met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals feesten, projecten e.d. De ouderraad beheert de door de ouders betaalde ouderbijdrage. In de jaarvergadering legt de raad hierover verantwoording af. 

Wij vinden het als ouders belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school kunnen gaan. De ouderraad zorgt daarom voor een aantal extra activiteiten die de sfeer op school positief kunnen beinvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerst, sinterklaas, excursies, sport etc.

Wat doen wij als ouders?

Vele handen maken licht werk. Zonder de vrijwillige inzet van vele ouders in diverse commissies zouden we het lang niet zo leuk kunnen maken.

Leden ouderraad:

Janneke van Heereveld (voorzitter),

Patricia Evers (penningmeester),

Armilda Wijlhuizen- Vos (secretaris),

Inge Sterk (feestcommissie),

Desiree van Stuiver (biebcommissie),

Marlies Oosterlaken (sportcommissie),

Aafje Bouwhuis (binnen- en buitencommissie).