Leerplicht en verlof 

Leerlingen hebben twaalf weken in het schooljaar vakantie. Wij vragen u dan ook om vakanties en uitstapjes in die twaalf weken te plannen. Wilt u extra verlof aanvragen voor gewichtige omstandigheden of een vakantie buiten de schoolvakanties dan is dat in een aantal gevallen mogelijk. Bedenk wel dat wij ons daarbij aan de wet houden en niet zomaar verlof toestaan. Op de website van het regionaal bureau leerlingzaken vindt u hierover de juiste informatie. 

Bij vakantie buiten de schoolvakanties is een verklaring van de werkgever noodzakelijk waarin helder staat omschreven waarom er op enig moment in een schoolvakantie geen vakantie genoten kan worden. Aanvragen voor extra vakantieverlof dienen in principe 2 maanden van te voren te worden ingediend. U levert het volledig ingevulde formulier in bij de directeur.