Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

In deze schoolgids voor schooljaar 2017-2018 vindt u praktische informatie over onze school.  Naast deze schoolgids gebruiken we een jaarkalender en een nieuwsbrief (Zypnieuws) die elke twee weken via Mijn Schoolinfo naar alle ouders wordt verzonden. Schoolgids, jaarkalender en nieuwsbrief zijn ook op onze website terug te vinden. Naast deze schriftelijke contacten organiseren we door het jaar heen een informatieavond en diverse gespreksmomenten n.a.v. rapport of schooladvies groep 8. Vanzelfsprekend kunt u ook buiten deze momenten een afspraak maken voor overleg. 

Bekijk hier onze schoolgids: 

Schoolgids De Zyp