Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (OR)

Op onze school functioneert een ouderraad, die zich als vertegenwoordiging van de ouders bezighoudt met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals feesten, projecten e.d. De ouderraad beheert de door de ouders gegireerde gelden. In de jaarvergadering legt de raad hierover verantwoording af. 

Contact

Spreek ons aan, of stuur een mail aan or@dezyp.nl