Stel cookie voorkeur in

Ouderklankbord

Een kenmerk van de zYp is de grote betrokkenheid van ouders. We hebben om die reden een permanente ouderklankbordgroep.

Wat houdt dat in?

Een aantal malen per jaar komt de ouderklankbordgroep bijeen om samen met de directeur de actuele stand van zaken binnen en buiten de school tegen het licht te houden.

De ouderklankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over zaken die er spelen en die niet specifiek bij de medezeggenschapsraad thuishoren. Daarnaast is de ouderklankbordgroep ook een vraagbaak voor ouders die met bepaalde vragen niet direct op school afstappen.

Voor de school is de ouderklankbordgroep een mooi podium waar in een vroeg stadium ideeën en plannen gedeeld kunnen worden. De feedback die we daar op krijgen, ervaren we als verrijkend en zeer welkom.

 

Wie zitten er in 

Jos Rutten

Carine Gathier 

Nicolette Klerk

Harold de Booys

Fieke de Hartog 

Maartje Verhoeven 

 

Contact

Spreek ons aan, of stuur een bericht via het ouder portaal of mail (dezyp@debasisfluvius.nl)