Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school binnen Basisfluvius heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een democratisch gekozen overlegorgaan waarin zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het team zitting hebben. De medezeggenschapsraad is een onmisbare schakel in onze school: daar koen ouders en medewerkers in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met adviezen naar de school. Dat is ook het platform waar de directeur beleidsplannen neerlegt en voornemens bespreekt. 

Contact: spreek ons aan, of stuur een mail aan mr.dezyp@debasisfluvius.nl 

Onze MR is momenteel als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:

Marloes Hendriks (groep 5/6)

Cheryl Portier (groep 6)

 

 

Stelios Saridakis  (groep 3)

 

Oudergeleding:

Frank Moust

Marieke Reisinger, ouder van Noor en Lynn

Bram Lipsch, ouder van Bob