Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school binnen Fluvius heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een democratisch gekozen overlegorgaan waarin zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het team zitting hebben. Voor een aantal beleidsvoornemens is de directie verplicht advies of instemming te vragen aan (een deel van) de MR, alvorens zij een beslissing neemt zoals bij formatie, begroting en schoolplan.

 

De agenda van MR vergaderingen wordt een week van tevoren opgenomen in onze nieuwsbrief "Zypnieuws"

Contact: spreek ons aan, of stuur een mail aan mr@dezyp.nl

Onze MR is momenteel als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:

Marloes Hendriks (groep 3/4 & 8)

Cheryl Portier (groep 5/6)

 

Astrid Marissink (groep 6)  

 

Oudergeleding:

Marieke Reisinger, ouder van Noor (groep 3) en Lynn (groep 5).

Esther Bronkhorst, ouder van Tristan (groep 4), Lausanne (groep 5) en Martijn (groep 7/8).

Bram Lipsch, ouder van Bob (groep 5/6)