Stel cookie voorkeur in

Formulieren en documenten

Hiernaast vindt u onder andere: 

  • formulieren voor de aanvraag van verlof of vrijstelling 
  • ons inschrijfformulier 
  • het zorgplan 
  • ons schoolondersteuningsprofiel 
  • het schoolplan 
  • het inspectie rapport 
  • oudertevredenheidspeiling
  • de schoolgids
  • het beleidsplan voor cultuureducatie

Leerplicht en verlof 

Wilt u extra verlof aanvragen voor gewichtige omstandigheden, dan kunt u via onze website of de website van de gemeente Arnhem een aanvraagformulier downloaden. U levert het ingevulde formulier in op school, samen met bv. de trouwkaart enz. Een schriftelijk verzoek voorzien van de juiste benodigde gegevens via mijn schoolinfo is ook mogelijk.


Aanvragen voor extra vakantieverlof dienen in principe 2 maanden van te voren te worden ingediend. Ook deze formulieren vindt u op de website.