Stel cookie voorkeur in

Formulieren en documenten

Hiernaast vindt u onder andere ons inschrijfformulier en de schoolgids.

Leerplicht en verlof 

Wilt u extra verlof aanvragen voor gewichtige omstandigheden of een vakantie buiten schoolvakantie dan is dat mogelijk. Bedenk wel dat wij ons daarbij aan de wet houden en niet zomaar verlof toestaan.

Bij vakantie buiten de schoolvakanties is een verklaring van de werkgever noodzakelijk waarin helder staat omschreven waarom er op enig moment in een schoolvakantie geen vakantie genoten kan worden. Aanvragen voor extra vakantieverlof dienen in principe 2 maanden van te voren te worden ingediend. 

U doet een schriftelijk verzoek voorzien van de juiste benodigde gegevens via mijn schoolinfo.