Stel cookie voorkeur in

Formulieren en documenten

Hiernaast vindt u onder andere: 

  • formulieren voor de aanvraag van verlof of vrijstelling 
  • ons inschrijfformulier 
  • het zorgplan 
  • ons schoolondersteuningsprofiel 
  • het schoolplan 
  • het inspectie rapport 
  • oudertevredenheidspeiling
  • de schoolgids
  • het beleidsplan voor cultuureducatie

Leerplicht en verlof 

Wilt u extra verlof aanvragen voor gewichtige omstandigheden, dan kunt u via onze website of de website van de gemeente Arnhem een aanvraagformulier downloaden. U levert het ingevulde formulier in op school, samen met bv. de trouwkaart enz.


Aanvragen voor extra vakantieverlof dienen 2 maanden van te voren te worden ingediend. Ook deze formulieren vindt u op de website.